Hem Företaget Produkter Agenturer Service Länkar Värmeverk Projekt Aktuellt Youtube Kontakt

Erbjudande Nyheter Begagnat

UNY har nu installerat den första On-Linemätaren PELLMESS FVT – 4260  för träpellets.

Den mäter : Volymvikt – Fukthalt – Temperatur  hos träpelletsen.

Den första anläggningen har installerats hos Falu Energi & Vatten AB i Falun

vid deras pelletsfabrik.

Utgångssignalerna från dessa 3 parametrar är 4 – 20 mA  och dessa kan användas för styrning av processen - lagra som historik m.m.

Den har nu varit i drift under 3 veckor och fungerat klanderfritt med minimal mätvärdesavvikelse.

 

 

Pellets - Mätning

Volymvikt kg/m3

Fukthalt %

      Temp

Mätmetod Laboratorie

EN 15103/15401 mod

EN 14774/15414

 

PELLMESS FVT- 4260

672 kg/m3

6,0 %

 

Laboratoriekontroll

675 kg/m3

6,5 %

----

 

 

 

Bild från Falu Vatten & Energi AB                                   Display utvärderingsenhet

Augusti 2013

Patentansökan för metod och styrning med ny framtagen mätutrustning av pelletskvalité i trä-pelletsfabrik inlämnad till PRV.

 

Det innebär att vi kan mäta kontinuerligt volymvikt, fuktkvot och temperatur

på den tillverkade pelletsen.

Vi kan med vår nya mätutrustning styra upp produktionen av kvalitén vid tillverkningen av träpellets mot inställda börvärden som ställs in i datorn.

Börvärde vikt t.ex. 640 kg/m3

Börvärde fuktkvot t.ex. 8,5%.

Dataprogrammet styr mot de inställda börvärden med ändring av parametrar som påverkar slutprodukten.

Vi kommer i slutet av 2013 att installera denna mätutrustning i en pelletsfabrik.

Detta ger möjlighet att inte bara kontrollera fuktkvoten online på spånmaterialet som vi har idag utan att styra upp pellets-produktionen mot den kvalité man önskar tillverka.

 

 

                                                                                                                                                                  Uppdaterad 2015