Hem Företaget Produkter Agenturer Service Länkar Värmeverk Projekt Aktuellt Begagnat Youtube Kontakt

Nyheter

Prefabricerad Pelletsfabrik

annons.jpg

losning.jpg

UNY har hösten 2020 fått Europapatent för sitt online-instrument

PELLMESS FVT – 4260  för träpellets.

Den mäter : Volymvikt – Fukthalt – Temperatur  hos träpelletsen kontinuerligt

varje 30:e minut. Instrumentet bygger på mikrovågsprincip.

Den första anläggningen installerades hos Falu Energi & Vatten AB i Falun år 2016

vid deras pelletsfabrik och nu övervakar den processen och endast ronderingar är nödvändiga annars övervakas processen från Falu Energi´s kontrollrum.

Utgångssignalerna från dessa 3 parametrar är 4 – 20 mA och dessa kan användas för styrning av processen - lagra som historik m.m.

Instrumentet har varit i drift sen 2016 och fungerat klanderfritt med minimal mätvärdesavvikelse.

 

UNY har nu installerat den första On-Linemätaren PELLMESS FVT – 4260  för träpellets.

Den mäter : Volymvikt – Fukthalt – Temperatur  hos träpelletsen.

Den första anläggningen har installerats hos Falu Energi & Vatten AB i Falun

vid deras pelletsfabrik.

Utgångssignalerna från dessa 3 parametrar är 4 – 20 mA  och dessa kan användas för styrning av processen - lagra som historik m.m.

Den har nu varit i drift under 3 veckor och fungerat klanderfritt med minimal mätvärdesavvikelse.

 

 

Pellets - Mätning

Volymvikt kg/m3

Fukthalt %

      Temp

Mätmetod Laboratorie

EN 15103/15401 mod

EN 14774/15414

 

PELLMESS FVT- 4260

672 kg/m3

6,0 %

 

Laboratoriekontroll

675 kg/m3

6,5 %

----

 

 

 

Bild från Falu Vatten & Energi AB                                   Display utvärderingsenhet

November 2020

Vår pantansökan har nu blivit beviljad av European Patent Office.

Det innebär att vi nu kan ta nya steg för att automatisera träpelletstillverkning.

Det innebär att vi kan mäta kontinuerligt volymvikt, fuktkvot och temperatur

på den tillverkade pelletsen.

Vi kan med vår nya mätutrustning styra upp produktionen av kvalitén vid tillverkningen av
träpellets mot inställda börvärden som ställs in i datorn.

Börvärde vikt t.ex. 640 kg/m3

Börvärde fuktkvot t.ex. 8,5%.

Dataprogrammet styr mot de inställda börvärden med ändring av parametrar som påverkar slutprodukten och styra upp pellets-produktionen mot den kvalité man önskar tillverka.

 

 

                                                                                                                                                                  Uppdaterad 2020