Hem Företaget Produkter Agenturer Service Länkar Värmeverk Projekt Aktuellt Begagnat Youtube Kontakt

Kraftvärmeverk och pelletstillverkning är en oslagbar kombination.

Salmatec och UNY byggde 2012 den första pelletstillverkning ihop med ett kraftvärmeverk. 
2015 installerades UNY  patenterade övervakningssystem FTV-4260 och nu övervakas fabriken från Västermalmsverkets centrala ledningscentral. Under den varma perioden på året när åtgången av fjärrvärme är låg
produceras El i en generator som drivs av en turbin vid kraftvärmeverk. Kondensatet från turbinen har för hög temperatur för att ledas tillbaka till pannan så antingen måste man kyla kondensatet eller ta till vara på denna energi. Det är här pelletstillverkningen kommer in, överskottsvärmen användes att torka spån, flis och sedan komprimera denna till träpellets. Träpellets är en effektiv produkt logistiskt och att lagra och ersätta oljeberoende. Träpellets kan användas även i pulverbrännare. Av energin som lämnar pannan i kraftvärmeverk blir ca 30 % miljövänlig el och 70 % miljövänlig fjärrvärme. Men här kommer möjligheter att effektivt ta till vara på överskottsenergin och öka elproduktionen. Det innebär att om man producerar ca 8 ton pellets per tim. kan man producera ytterligare 3 MW miljövänlig El per tim. Spåntorken blir en värmelast för att öka elproduktionen vår, sommar och höst. Om man använder rundvirke, massaved etc. som råvara kan man tillverka bränsleflis vintertid och utnyttja denna del av produktionskedjan året om. Vi fick förtroende att uppföra den första anläggning i Sverige enligt detta koncept att utnyttja överskottsvärmen och tillverka träpellets. Det är vid Västermalmsverket vid Falu Energi & Vatten i Falun som man utnyttjar överskottsenergin på detta sätt. Ni kan se filmen om pelletstillverkningen vid Västermalmsverket i Falun på You Tube.

Pelletstillverkning Västermalmsverket i Falun You Tube.

 unyhhh.png

 

 

 

                                                                                                                                                                  Uppdaterad 2020